Type
Agrarisch
Locatie
Woudenberg
Opdrachtgever
Fam. van Ginkel
Ontwerp
2019-08-21
Oplevering
0000-00-00

Verbouwing Rundveestal Woudenberg

In opdracht van Fam. van Ginkel, rundveehouder te Woudenberg, hebben wij de verbouwing en uitbreiding van een rundveestal mogen tekenen en uitwerken tot bouwplaatstekeningen. Door te beginnen met het intekenen van de bestaande constructie, was het overzichtelijk welke onderdelen verwijderd konden worden en welke onderdelen moesten worden toegevoegd om in de nieuwe situatie een stal direct tegen de bestaande bouw aan te kunnen zetten.

De nieuwe situatie is vervolgens uitgetekend, deze bestaat uit een mestput onder de gehele stal, een gedeelte mestput ter plaatse van de bestaande stal, de gehele staalconstructie, een montageplan voor de sandwichbeplating en een lichtnok over bijna de gehele lengte van de stal.

De nieuwgebouwde stal bevat rond de 75 ligboxen voor jongvee van 4 tot 24 maanden en voor droge koeien. Daarnaast is de uitbreiding voorzien van een strohok voor het jongere rundvee. Door een aansluiting met de bestaande stal te realiseren is deze stal nagenoeg in ruimte verdubbeld!

We helpen u graag een
goede keuze te maken

Het realiseren van een groot bouwproject is voor de meeste mensen geen dagelijkse kost. Er moeten tijdens het proces veel belangrijke keuzes gemaakt worden en het is fijn als er zo min mogelijk mis gaat. Denk daarbij aan de kostenbepaling en de keuze voor een architect of aannemer. Of het nu een argrarisch, utilitair, woningbouw of een heel ander speciaal project is, wij staan te alle tijden voor u klaar! 

Ook zo’n mooi project
starten? Neem snel
contact op